A második kutatóévben a munkatervnek megfelelően a három – egyháztörténeti, egyházművészeti és egyházjogi – szekcióban folytatódott a kutatómunka. Az első kutatóévhez hasonlóan a második év feladatai mindhárom szekcióban jellemzően forrásfeltáró levéltári kutatásokból, ezeket kiegészítő könyvtári anyaggyűjtésből, valamint helyszíni dokumentációból álltak. A COVID-19 világjárvány miatt 2019 márciusában elrendelt korlátozások érzékenyen érintették a kutatócsoport munkáját. Kutatóutakat, terepen zajló dokumentációs munkákat, konferenciarészvételeket és -szervezéseket kellett lemondani, valamint egy jelentős, a Műcsarnokba tervezett, a görögkatolikus egyházi és kulturális örökségről szóló kiállítást kellett törölni. (Ez utóbbi katalógusa, melynek jelentős részét a kutatócsoport tagjai írták, 2020 decemberében megjelenik.) Mindezek ellenére a munkaterv alapvető célkitűzései nem változtak, mivel a világjárvány miatt elmaradt feladatokat a következő kutatóévre át lehet ütemezni. Az egyháztörténeti szekció az első év végére forráskiadvány, míg az egyháztörténeti szekció két monográfia megjelentetését tervezte. A forráskiadvány és az egyik monográfia elkészült, míg a másodikat át kellett tennünk a következő évre, mivel a helyszíni fotódokumentáció elkészítésére az utazási korlátozások miatt nem volt lehetőség. Ezeken túlmenően mindhárom szekcióban születtek magyar és idegen nyelvű tanulmányok (összesen 47 tudományos és 21 ismeretterjesztő írás), hazai és külföldi konferencia-előadások (összesen nyolc), valamint konferencia-szervezések (összesen három: kettő Budapesten és egy Rómában, további két, Nyíregyházára tervezett konferenciát a járvány miatt el kellett halasztani).

A kutatóév eredményeként megjelent kötetek:

Véghseő Tamás-Suslik Ádám-Sárándi Tamás-Földvári Katalin-Varga Anett: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1917-1926. Nyíregyháza, 2020, Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes 4/4.

Terdik Szilveszter: A Munkácsi Egyházmegye festészete a 19. században. Nyíregyháza, 2020, Collectanea Athanasiana VI. Ars sacra byzantino-carpathiensis, 2.

 

Kiadás alatt:

Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világosság. Görögkatolikusok Magyarországon.

Véghseő Tamás-Suslik Ádám-Sárándi Tamás-Földvári Katalin-Varga Anett: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1927-1939. Nyíregyháza, 2020, Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes 4/5.