Turzán József

 

Kutka Ilona, Turzán József felesége.

 

Turzán József papnövendékként

 

Turzán József és családja az 1940-es évek elején.

 

Turzán József és felesége az 1940-es évek végén Ópályiban.

 

Turzán József síremléke Nyíregyházán, az Északi temető papi parcellájában.

Budapesten született 1895. március 21-én.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1913–1918).

Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1918. december 22-én.

Biriben (1919–1920) h.lelkész, Hodászon (1920–1933), Ópályiban (1933–1951) és Penészleken (1951–1953) parókus. A Nyíri Esperesi Kerület esperese (1938–1947), szatmári főesperes (1948–1951).

Nyíregyházán hunyt el 1953. április 26-án. Sírja a nyíregyházi Északi temetőben található.

Felesége: Kutka Ilona  (1900-1985) Kutka Izidor és Molnár Ilona leánya, gyermekeik Gabriella (1919), Sarolta (*1921, Ulicsák Sándor [psz. 1941, Mm] felesége), Dezső (*1922, psz. 1947), Géza (1926), Ilona (1929), Stefánia (1931), Klára (1933), Lívia (1936), Béla (1938), Gabriella (*1939, Véghseő Dániel [*1935] felesége), Magdolna (*1941, Makláry János felesége).

 

Az ungvári szeminárium első- és másodéves hallgatói 1915/16-ban

Felső sor balról jobbra: Turzán József, Sereghy János, Makaveiu Mihály, Szklár Jenő, Szemerszky János, Mitró János, Zseltvai István, Legeza István, ismeretlen, Manajló Pál, Bihon Miklós, Volovcsák (Turányi) Miklós, Mikuláninecz Gyula, Midlik György, Ruttkay Sándor, Bába Miklós

Középső sor: Német János, Boka Miklós, ismeretlen, Kempó József.  Alsó sor: Födeles Elemér, Suba Mihály, Sztankaninecz (Sztankay) Endre, ismeretlen, Ivaskó György, Federkó János, Szokol János, Barna Miklós

Az egykori egykori ungvári kispaptársak 1927 körül

Balról jobbra: Szemerszky JánosSztankay AndrásSzklár JenőTurzán József, Bába Miklós, Mitró JánosBodnár Béla és Ruttkay Sándor

 

Turzán József görögkatolikus főesperes új síremléke

2015. április 11-én szűk családi körben került sor Turzán József (1895-1953) főesperes új síremlékének megáldására a nyíregyházi Északi Temető Papi Parcellájában. A szertartást Turzán József két pap-unokája, Makláry Ákos budai parókus és Véghseő Tamás főiskolai rektor végezték.

Az 1953-ban elhunyt lelkipásztor hamvait a temető V. parcellájából 2015. januárjában szállíttatta át a család a papi parcellába. Turzán Józsefre a családon kívül ma már csak a legidősebbek emlékeznek. Sok-sok paptestvéréhez hasonlóan az ő emléke is feledésbe merül a görögkatolikus egyházban.

Az 1912-en alapított Hajdúdorogi Egyházmegye első papnövendékei között került az ungvári szemináriumba. Kurzustársaival - Bába Miklóssal, Bodnár Bélával, Szemerszky Jánossal, Sztankay Andrással, Mitró Jánossal, Ruttkay Miklóssal - itt kötött életreszóló barátságot. Tanulmányai végeztével házasságot kötött Kutka Ilonával, Kutka Izidor timári parókus lányával. Isten tíz gyermekkel áldotta meg házasságukat.

Szolgált Biriben, Hodászon, Ópályiban és Penészleken. 1938-tól a Nyíri Esperesi Kerület esperese, 1948-ban Dudás Miklós megyéspüspök szatmári főesperessé nevezte ki. A főesperesi hivatalt azonban csak három évig tölthette be: a kommunista rendszerrel szembehelyezkedő, s ezért számos zaklatást és verést elszenvedő, de megalkuvást nem ismerő papot a hatóságok nyomására a főpásztor 1951-ben hivatalából felmenteni kényszerült. Egyúttal Ópályiból Penészlekre helyezte.

A súlyos betegségektől szenvedő áldozópap egészségi állapotát a zaklatások tovább súlyosbították. Mindössze 58 éves volt, mikor 1953 áprilisában elhunyt. Temetése a nyíregyházi belvárosi templomból történt. A temetési szertartást követően a gyászolók hosszú menetben kísérték a temetőbe. Ő volt az utolsó, akit így kísérhettek utolsó útjára. A temetést követően a kommunista hatóságok betiltották az egész városon átvonuló papi gyászmeneteket.

Hatvankét évvel halála után a család új síremléket állított Turzán József főesperes emlékére a papi parcellába átszállított hamvai felett.