Turányi Miklós 

 

Mosolygó Ibolya, Turányi Miklós felesége

Bodrogmezőn (Zemplén vm., ma Pol’any, SK) született 1895. december 23-án Volovcsák Miklós helybeli parókus és Antalóczy Aranka gyermekeként.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. Nevét Turányira változtatta.

Miklósy István megyéspüspök Máriapócson szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1920. július 20-án.

Kokadon h.lelkész (1920–1921), Nagylétán parókus (II. sz. parókia, 1920–1966). A Nagylétai Esperesi Kerület esperese (1939–1966).

Nagylétán hunyt el 1966. szeptember 1-jén, sírja Debrecenben, a Nagyerdei temetőben található.

Felesége: Mosolygó Ibolya (†1983) Mosolygó Dezső és Péteri Szidónia leánya, gyermekük: Miklós Kornél Dezső (1927).

 

Az ungvári szeminárium első- és másodéves hallgatói 1915/16-ban

Felső sor balról jobbra: Turzán József, Sereghy János, Makaveiu Mihály, Szklár Jenő, Szemerszky János, Mitró János, Zseltvai István, Legeza István, ismeretlen, Manajló Pál, Bihon Miklós, Volovcsák (Turányi) Miklós, Mikuláninecz Gyula, Midlik György, Ruttkay Sándor, Bába Miklós

Középső sor: Német János, Boka Miklós, ismeretlen, Kempó József. 

Alsó sor: Födeles Elemér, Suba Mihály, Sztankaninecz (Sztankay) Endre, ismeretlen, Ivaskó György, Federkó János, Szokol János, Barna Miklós

 

A nagylétai esperesi kerület papjai 1942-ben. Balról jobbra: Timaffy Endre, Szklár Jenő, Mosolygó Dezső, Turányi Miklós, Volovcsák Miklós, Bába Miklós, Balogh György, Rohály Ferenc, Miklósvölgyi József

 

Nagylétai parókusként a helybeli KALOT tagjaival 1942-ben. Jobbján Bába Miklós.

 

Az egykori ungvári kispaptársak 1964-ben. Ülnek balról jobbra: Bába Miklós, Mitró János, Bodnár Béla és Szemerszky János,  állnak: Turányi (Volovcsák) Miklós és Sztankay András.