Szuchy Elek

 

 Fenczik Julianna, Szuchy Elek felesége

Puchón (Trencsén vm., ma Púchov, SK) született 1895. március 12-én.

Teológiai tanulmányait Eperjesen és Ungváron végezte (1913–1917).

Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1918. március 28-án.

Nyíregyházán s.lelkész (1918–1921), Nyírcsaholyban h.lelkész, majd parókus (1921–1935), Szerencsen parókus (1935–1949). Püspöki tanácsos.

1949. május 5-én hunyt el Szerencsen, a városi temetőben kísérték utolsó útjára.

Felesége: Fenczik Julianna (†1951), Fenczik András gör.kat. lelkész és Legeza Julianna leánya, gyermekeik: Ottilia Julianna (1918), Magdolna (1920), Mária (1932).

 

 

 Szuchy Elek kispaptársaival az Ungvári szemináriumban

 

Szuchy Elek feleségével és gyermekeivel

 

 

Szuchy Elek feleségével és sógorával Fenczik Istvánnal (kettőjük között), az 1946-ban vértanúságot szenvedett munkácsi egyházmegyés pappal 

 

A Görögkatholikus Tudósító cikke Szuchy Elek különleges énektudásáról (1925. november 1.)

 

 

Szuchy Elek cikke a Görögkatolikus Szemlében a hagyományok jelentőségéről (1944. május 21.)