Kavicsoson (Sáros vm., ma Livov, SK) született 1895. június 24-én.

Nyárády Dénes apostoli kormányzó Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1922. november 12-én.

1938-ban került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe, majd 1945-ben visszakerült az Eperjesi Egyházmegyébe.

Ájfalucskán h.lelkész (1922), Eperjesen s.lelkész és hitoktató (1922–1923), majd Kassán középiskolai hittanár (1923–1950).

1950-ben letartóztatták, s két évig börtönben raboskodott.

Királyhegyalján kisegítő lelkész (1968–1972).

1972-től nyugdíjas. Püspöki tanácsos (1934).

1981. március 3-án hunyt el, sírja Kassán található.

Felesége: Karafanda Irén.