Ruttkay Gyula  

 

Ruttkay Gyula sírja a nyíregyházi Északi Temetőben 

Szőlősvégardón (Ugocsa vm., ma Підвиноградів, UA) született 1854. március 18-án Ruttkay Mihály helybeli görögkatolikus paróchus és Szteczovics Júlia gyermekeként.

Teológiai tanulmányait Esztergomban és Budapesten végezte (1874–1878).

Pásztélyi Kovács János megyéspüspök 1878. március 31-én szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe.

Alsószinevéren h.lelkész, majd parókus (1878–1905). Nyíregyházán parókus (1905–1933). Az Alsóverhovinai Esperesi Kerület esperese (1896–1905). Szabolcsi főesperes (1915), kanonok (1916).

Nyíregyházán hunyt el 1933. augusztus 19-én, sírja az Északi temetőben található.

Felesége: Kovordányi Mária (†1914), Kovordányi Sándor gör.kat. lelkész és Lyachovics Mária leánya, gyermekeik: Jolán (1895), Sándor (*1896, psz. 1921), Miklós (1900, psz. 1927)

 

Ruttkay Gyula (első sorban balról a második) a Hajdúdorogi Egyházmegye szentszékének alakuló ülésén Debrecenben (1913)

 

 Ruttkay Gyula nekrológja  a Szabolcsi Hírlapban (1933. augusztus 22.)

 

A Szabolcsi Hírlap tudósítása Ruttkay Gyula síremlékének felszenteléséről (1933. november 3.)