Mitró János 

Garanyban (Zemplén vm., ma Hraň, RO) született 1894. október 24-én.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1915–1918).

Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1918. december 22-én.

Hajdúböszörményben s.lelkész (1919–1920), Porcsalmán h.lelkész, majd parókus (1920–1970). A Csengeri Esperesi Kerület esperese (1927–1951), szatmári főesperes (1951–1970). 1970-től nyugdíjas.

1982. december 21-én hunyt el Porcsalmán, sírja a helyi köztemetőben található.

Felesége: Sindler Mária (†1971), gyermekeik: János, Mária (Papp János felesége), Angéla (*1925, Rogoz György felesége), Károly, Teréz, Ágnes (1933), Antal (1935), Sándor (1937), László (1939), Miklós (1940).

 

Az egykori egykori ungvári kispaptársak 1927 körül

Balról jobbra: Szemerszky JánosSztankay AndrásSzklár JenőTurzán József, Bába Miklós, Mitró JánosBodnár Béla és Ruttkay Sándor

 

Az "ungvári csapat" 1964-ben. Ülnek balról jobbra: Bába Miklós, Mitró JánosBodnár Béla és Szemerszky János,  állnak: Turányi (Volovcsák) Miklós és Sztankay András.