Kovács Gyula 

Nyíregyházán (Szabolcs vm.) született 1912. szeptember 6-án.

Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1931–1936).

Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1937. szeptember 19-én.

Nyíregyházán s.lelkész (1937–1944), majd hitoktató (1944–1953). A Papnevelő Intézet lelki igazgatója, teológiai tanár (1951–1954). Nagykállóban (1954–1959) és Jánkmajtison h.lelkész (1959–1960), Érpatakon parókus (1960–1982). 1982-től nyugdíjas. Tb. esperes (1982).

Debrecenben hunyt el 1987. április 9-én, sírja Nyíregyházán, az Északi temetőben található.

Felesége: Ondruskova Klára (†1987), gyermekük: Klára (1943).

 

Kovács Gyula diakónusszentelése 1937-ben.

Az újszentelt diakónusok: Sója Miklós,  Gyulai János, Simon György, Farkas Gyula,  Kocsis Péter,  Galamb György, Kalapos Mihály, Kovács Gyula

 

Nyíregyházi káplánként 1941-ben a papszentelés után az újszenteltekkel (balszélen)

Állnak: Kovács Gyula, Bacsóka Béla, Csoba János, Sorossy Sándor, Majoros Pál, Pregun Dezső, Hudáky Aladár,  Tárkányi Géza,  Simon Sándor,  Cselényi István.

ülnek: Melles Nikefor kanonok, Dudás Miklós püspök,  Papp György püspöki titkár