Beregdédán (Bereg vm., Дийда, UA) született 1907. február 10-én.

Teológiai tanulmányait Eperjesen (1926–1930) végezte.

Gojdics Péter Pál megyéspüspök Eperjesen szentelte az Eperjesi egyházmegye papjává 1931. július 26-án.

1932-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. 1945-ben visszakerült az Eperjesi Egyházmegyébe.

Beregdarócon h.lelkész (1932–1942), Csicserben parókus (1942–1950). A II. világháború alatt tábori lelkészként szolgált.

Kassán hunyt el 1957. június 11-én.

Feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.