"Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez" című sorozatunk legújabb köteteként a munkácsi és nagyváradi egyházmegyék parókiáinak 1774 és 1782 között lezajlott összeírását adjuk közre három alkötetben. 

Jelen második alkötet négy vármegye Szepes, Abaúj, Zemplén és Máramaros vármegyék adatait tartalmazza.

Forráskiadásunk használatát az előző kötetekhez hasonlóan latin-magyar szószedet, a településnevek beazonosítása, illetve a lelkészek, a kántorok, a kegyúrak és települések nevét tartalmazó mutató segíti. 

 Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.

Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 

2. Szepes, Abaúj, Zemplén és Máramaros vármegyék

közreadják: Véghseő Tamás - Terdik Szilveszter - Majchrics Tiborné - Földvári Katalin - Varga Anett - Lágler Éva

Nyíregyháza,  2016. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 8/2.