Dr. Dudás Miklós és testvére, Bertalan 1928-ban

 

Dr. Dudás Miklós az Egyesült Államokban 1937-38-ban

 

Dr. Dudás Miklós, hajdúdorogi megyéspüspök püspökszentelése után 1939-ben

 

Dr. Dudás Miklós, hajdúdorogi megyéspüspök 1957-ben

 

Dr. Dudás Miklós, hajdúdorogi megyéspüspök sírja a máriapócsi kegytemplom kriptájában

Máriapócson (Szabolcs vm.) született 1902. október 27-én.

1920-ban lépett be a bazilita rendbe.

Teológiai tanulmányait a rendi főiskolán, Krisztinopolban (1922–1924) és Rómában (1924–1928) végezte, ahol doktori fokozatot szerzett.

Egyszerű fogadalmat 1922-ben, ünnepélyes nagyfogadalmat 1925-ben tett.

Miklósy István püspök Máriapócson szentelte pappá 1927. szeptember 8-án.

A rend csehszlovákiai tanulmányi házában tanár, és Munkács-Csernekhegyen novíciusmester (1928–1932). Máriapócson házfőnök (1932–1939). A rend magyar ágának főnöke (1933–1939). 1937–1938-ban az Egyesült Államokban népmissziókat tartott. 1939. március 25-én XII. Piusz pápa hajdúdorogi megyéspüspökké nevezte ki. Papp Antal érsek, miskolci apostoli kormányzó 1939. május 14-én Máriapócson szentelte püspökké (társszentelők: Kriston Endre egri, Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspökök). Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója (1944), Miskolci Apostoli Exarchátus apostoli kormányzója (1946–1972).

Nyíregyházán hunyt el 1972. július 15-én, a máriapócsi kegytemplom kriptájában nyugszik.

 

 

 Papi lelkigyakorlat Máriapócson 1936-ban Dudás Miklós OSBM későbbi megyéspüspök vezetésével

Állnak: Rohály Ferenc, Kohányi István (rk.) Karosi Ferenc, Bába Miklós, Varga János. Ülnek: Rojkovich Pál, Petrasovszky Leó, Dudás Miklós, Molnár István (rk.), Kozma János

A miskolci esperesi kerület papsága Dudás Miklós megyéspüspökkel 1940-ben

Álló sor balról jobbra: két ismeretlen hívő, Kardos István, ismeretlen, Rojkovich Sándor, dr. Papp György titkár, dr. Gyulai János, ülnek: Legeza Sándor, dr. Bodnár Béla, Demkó Sándor, Schirilla Szolón, dr. Dudás Miklós megyéspüspök, Kozma János, Szmandray János, ismeretlen

 

Csoportkép a papszentelés után 1941. október elsején

Állnak: Kovács Gyula, nyíregyházi káplán, Bacsóka Béla, Csoba János, Sorossy SándorMajoros PálPregun Dezső, Hudáky Aladár, Tárkányi Géza, Simon Sándor, Cselényi István.

ülnek: Melles Nikefor kanonok, Dudás Miklós püspök, Papp György püspöki titkár

Dudás Miklós püspök az általa alapított nyíregyházi szeminárium tanáraival és első hallgatóival 1950-ben

Csoportkép a papszentelés után a Központi Papnevelő Intézetben 1953-ban

Balról jobbra: Nagy Béla, Budapest-Rózsák terei parókus, Galla Ferenc, a KPI rektora, Körte Ferenc,  Bacsóka Pál, Fodor István, Dudás Miklós megyéspüspök, Mosolygó MarcellKriskó György, Sztankay András Budapest-Budai paróchus, Tótin Pál káplán

 

Dr. Dudás Miklós 1964-ben püspökszentelésének ezüstjubileumán a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjaival

 

Dr. Dudás Miklós, hajdúdorogi megyéspüspök a Szent Péter-bazilikában tartott magyar nyelvű Szent Liturgia kezdetén (1965)

 

Dr. Dudás Miklós és VI. Pál pápa találkozása 1969-ben