dr. Csoba János

 

Lengyel Márta, dr. Csoba János felesége

Budapesten született 1917. november 7-én.

Teológiai tanulmányait Budapesten (1936–1941) végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett (1941, erkölcstan).

Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1941. október 1-jén.

Nyíregyházán s.lelkész (1941–1949), Diósgyőrben hitoktató, h.lelkész, majd parókus (1949–1981), Miskolc-Belvárosban parókus (1981–1984). Zempléni főesperes (1977–1984), tb. esperes (1964).

Budapesten hunyt el 1984. augusztus 28-án, sírja a hejőcsabai temetőben található.

Felesége: Lengyel Márta, Lengyel Gyula és Korotnoki Mária leánya, gyermekeik: László (1942), János (1943), Tamás (1945), Alice (1951).

 

Csoportkép a papszentelés után 1941. október elsején

Állnak: Kovács Gyula, nyíregyházi káplán, Bacsóka Béla, Csoba János, Sorossy SándorMajoros PálPregun Dezső, Hudáky Aladár, Tárkányi Géza, Simon Sándor, Cselényi István.

ülnek: Melles Nikefor kanonok, Dudás Miklós püspök, Papp György püspöki titkár