Érkenézen (Bihar vm., ma Voivozi, RO) született 1864. július 10-én.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1883–1887).

1887. december 8-án szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe.

Csomaközön h.lelkész (1887–1888), Nyíracsádon s.lelkész (1888–1893), a nagylétai rutén parókián (1893–1900), majd Nyíracsádon parókus (1900–1916).

1916. május 4-én hunyt el Nyíracsádon, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára.

Felesége: Kirilla Eleonóra, gyermekeik: Anna (1888), Margit Ilona (1889), Viktor (1891), Mária (1894), Lenke (1896), Sándor Antal (1906).

Eltérő névváltozat: Biststran (Schem. Mvarad.)