Babej Béla

 

Babej Béla 1927-ben az eperjesi szeminárium elöljáróival és kispaptársaival

Mogyoróskán (Abaúj-Torna vm.) született 1901. augusztus 18-án.

Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte (1923–1927). Papp Antal apostoli kormányzó Miskolcon szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1927. december 11-én.

Tornabarakonyban (1927–1936), Szárazkéken (Baktakék) h.lelkész, majd parókus (1936–1974). A Csereháti Esperesi Kerület esperese (1942).

1974-től nyugdíjas.

Miskolcon hunyt el 1984. december 16-án, sírja a görömbölyi temetőben található.

Felesége: Bárdos Anna (†1997), gyermekeik: Éva, Andor.