• Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség

Újabb szakcikkek a kutatócsoporttól

Kutatócsoportunk munkatársai újabb szakcikkekkel jelentkeznek.

A tanulmányok a kutatócsoport szakcikkeit gyűjtő oldalon érhetők el.

Bővebben...

Az első kutatóév mérlege

Lendület-kutatócsoportunk 2019. június 30-án lezárta az első kutatóévet. A 2018. július 1-jei hivatalos megalakulást követően a munkatervünknek megfelelően a három szekcióban (egyháztörténeti, egyházművészeti és egyházjogi) megindult a kutatómunka. Az első év feladatai mindhárom szekcióban jellemzően forrásfeltáró levéltári kutatásokból, ezeket kiegészítő könyvtári anyaggyűjtésből, valamint helyszíni dokumentációból álltak. Az egyháztörténeti szekció az első év végére forráskiadvány és tanulmánykötet megjelentetését is vállalta. 

A kötetek adatai és elérhetősége:

Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1906-1912, Nyíregyháza, 2019, 732 p. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes 4/2, ISBN: 9786155073809

Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1912-1916, Nyíregyháza, 2019, 855 p. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes 4/3, ISBN: 9786155073816

Véghseő, Tamás (szerk.): Hajdúdorog, 1868–2018: Tanulmányok és források a magyar görögkatolikusok történetéhez, Nyíregyháza, 2019, 184 p. Collectanea Athanasiana I. Studia 10, ISBN: 9786155073823

Bővebben

 

Újabb ismeretterjesztő cikkek

Kutatócsoportunk munkatársai újabb ismeretterjesztő cikkekkel jelentkeznek a Görögkatolikus Szemlében és a Görögkatolikus Szemlélet Magazinban.

A cikkek a kutatócsoport ismeretterjesztő cikkeit gyűjtő oldalon érhetők el.

 

Bővebben...

Lectori salutem!

Üdvözöljük a byzantinohungarica.com portálon!

 

Honlapunknak az a célja, hogy ismereteket közöljön a történelmi Magyarország területén létrejött bizánci szertartású (görög) katolikus egyházak történelméről és egyházi kultúrájáról. Megpróbáljuk összegyűjteni, rendszerezni és (ha lehetséges, digitalizált formában) közkinccsé tenni az elmúlt évtizedekben e témában született írásokat és a napjainkban is folyó kutatások eredményeit. Szeretnénk bibliográfiákat és adattárakat, illetve audiovizuális gyűjteményeket is összeállítani.

Jelenlegi honlapunk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával jött létre 2017-ben. Tartalmi bővítése 2018-tól a MTA Lendület-program keretében zajlik. 

Eredményes böngészést kíván a MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport.

Kategóriák/Topics

Történelem/History

A görögkatolikus egyházak történelme/History of the Greek Catholic Churches

Liturgia/Liturgy

A bizánci rítus liturgiatörténete/History of the byzantine rite Liturgy

Könyvkultúra/Books

Gör.kat. egyházi könyvek, könyvtárak/Greek Cath. liturgical Books, Libraries

Művészet/Art

Szakrális tárgyak és építészet, ikon és falfestészet/Sacred Objects and Architecture, Icons and Wall Painting

Vallási néprajz/Religious Folklore

A gör.kat. egyházak vallási néprajza/Religious folklore of the Greek Cath. Churches

Personalia

Írások görögkatolikus tudósokról, politikusokról, művészekről és írókról/Essays about Greek Catholic Scholars, Politicians, Artists and Writers

Collecteana Athanasiana

A NKFIH K108780 sz. projekt keretében megjelent kiadványok

A "Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport" 2013-2017 között valósította meg a "Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18-20. század)" című kutatási programot, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal, illetve jogelődje az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatott. A kutatási eredményeket 16 kötetben tettük közzé a Collectanea Athanasiana sorozatban. Ezek a kötetek a címekre kattintva letölthetők.