• Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség

Köszöntjük megújult honlapunkon!

A "Görögkatolikus Örökség" Kutatócsoport 2010 óta rendelkezik önálló honlappal, mely fokozatosan a tudományos ismeretterjesztés és tudásmegosztás fontos fórumává nőtte ki magát. Folyamatosan töltöttük fel a görögkatolikus örökségkutatás szempontjából releváns cikkeket, könyveket, forrásokat. Az egyre terebélyesedő tartalmat a 2010-ben választott informatikai megoldás már nem tudta hatékonyan kezelni. Ezért a 2013-2017 között végrehajtott kutatási projekt keretében egy új honlap létrehozására is sor került. 

A mai nappal útnak indítjuk ezt az új honlapot, melyre folyamatosan költöztetjük át a régi honlap tartalmát. Mivel több ezer fájlról van szó, melyek átköltöztetése és rendszerezése időigényes, átmenetileg a régi honlapunkat is hozzáférhetővé tesszük az http://byzantinohungarica.hu/ címen. Bízunk abban, hogy néhány napon belül a teljes tartalom a kutatók és az érdeklődők rendelkezésére áll. Addig is türelmet kérünk!

Dr. Véghseő Tamás

rektor, kutatócsoport-vezető

Lectori salutem!

Üdvözöljük a byzantinohungarica.hu-n!

Honlapunknak az a célja, hogy ismereteket közöljön a történelmi Magyarország területén létrejött bizánci szertartású (görög) katolikus egyházak történelméről és egyházi kultúrájáról.Megpróbáljuk összegyűjteni, rendszerezni és (ha lehetséges, digitalizált formában) közkinccsé tenni az elmúlt évszázadokban/évtizedekben e témában született írásokat és a napjainkban is folyó kutatások eredményeit. Szeretnénk bibliográfiákat és adattárakat, illetve audiovizuális gyűjteményeket is összeállítani.

Amennyiben olyan kép- vagy hanganyaggal rendelkezik, melyet szívesen megosztana másokkal ezen a felületen, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Honlapunk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával jött létre.

Eredményes böngészést kíván a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport.

Kategóriák

Történelem

a görögkatolikus egyházak történelme

Liturgiatörténet

a bizánci rítuscsalád liturgiatörténete

Könyvkultúra

görögkatolikus egyházi könyvek, könyvtárak

Művészet

Szakrális tárgyak és építészet, ikon és falfestészet

Néprajz, kulturális antropológia

a görögkatolikus egyházak vallási néprajza

Personalia

Írások görögkatolikus tudósokról, politikusokról, művészekről és írókról

A NKFIH K108780 sz. projekt keretében megjelent kiadványok

A "Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport" 2013-2017 között valósította meg a "Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18-20. század)" című kutatási programot, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal, illetve jogelődje az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatott. A kutatási eredményeket 16 kötetben tettük közzé a Collectanea Athanasiana sorozatban. Ezek a kötetek a címekre kattintva letölthetők.